تاريخ : یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 14:38 | نویسنده : علی محمد سبحانی

بهترین روش تدریس

بهترین روش تدریس کدام است ؟

هیچ یک از روشهای تدریس به خودی خود خوب یا بد نیستند بلکه چگونگی و شرایط استفاده از آنهاست که باعث قوت یا ضعفشان می شود

پس معلم باید با توجه به هدفهای آموزشی -محتوای درس - نیازها و علائق دانش آموزان - امکانات موجود در کلاس درس و تعداد دانش آموزان کلاس  بهترین روش برای یک تدریس خوب انتخاب نماید. بهتر است در یک جلسه تدریس فقط از یک روش استفاده نکنیم  و بر طبق شرایط موجود از ترکیبی از الگوها و روشهای تدریس بهره بگیریم . بسیاری از آموزگاران بین الگو و روش تفاوتی قایل نیستند . لذا برای نشان دادن این تفاوت ها به تعریف واژ ه ها ی الگو - تدریس - الگوی تدریس  و روش تدریس میپردازیم .

الگو چیست ؟ به نمونه کوچکی از یک شی بزرگ یا مجموعه ای اندک از اشیا زیادی گفته می شود که خصوصیات مهم  و اصلی آن شی بزرگ یا اشیا را داشته باشد.

تدریس چیست؟ عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل آموزگار بر اساس طرح منظم و هدفدار آموزگار به منظور تغییر مطلوب در رفتار دانش آموز

الگوی تدریس چیست؟ در الگوی تدریس آموزگار به بررسی و تحقیق در رابطه با موارد زیر می پردازد:

تاثیر تدریس بر دانش و تجربه ی خود-ایجاد الگو های جد ید حاصل از کاوش در آموزش رشته های علمی - اجرای الگوی جدید -

آزمون - بازخورد و افزایش دانش و مهارتهای دانش آموزان

روش تدریس چیست؟ روشی منظم و اصولی برای ارائه محتوا در واقع هر آموزگار با در نظر گرفتن یک الگوی خاص راهی منظم را جهت رسیدن به هدف تدریس انتخاب می کند

روش تدريس مهارت های زبانی

با توجه به برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس قصد داریم به معرفی برخی روش های اموزش مهارت های زبانی بپردازیم صمیمانه منتظر رهنمودهای عزیزان هستیم

- مهارت شنیداری (listening  )

    برای آموزش زبان خارجی لازم است ابتدا دانش آموزان در حد لزوم در معرض زبان قرار گیرند تا

    مهارت های دریافتی زبان (receptive skills  ) را در خود تقویت نمایند و سپس از آنها خواسته 

    شود تا دست به تولیدزبان بزنند ، مهارت شنیداری برای رسیدن به این هدف نقش مهمی ایفا می کند .

    مهارت شنیداری می تواند به دانش آموزان کمک کند تا دانش پایه زبانی را در خود تقویت کنند. انجام

    فعالیت های زیر می تواند به توسعه مهارت شنیداری کمک کند:

      1- شنیدن و تکرار کردن (listen and repeat  )

      2- شنیدن و اشاره کردن یا شنیدن جور کردن (listen and point  or listen and match  )

      3- شنیدن و خواندن (listen and repeat  )

      4- شنیدن و انجام دادن (listen and do  )

2- مهارت گفتاری (Speaking  )

    این مهارت به دانش آموزان فرصت می دهد تا الگوهای زبانی جدید را بطور شفاهی تمرین کرده و

    تولید نمایند . انجام فعالیت های زیر می تواند به توسعه مهارت گفتاری کمک کند:

     1- ایفای نقش (role play )

     2- انجام تمرینات شفاهی (oral drills )

     3- بازگو کردن یک متن کوتاه شنیده شده یا خوانده شده

     4- شرح فعالیت های روزمره

     5- حدس زدن و کامل کردن ادامه یک متن از طریق گوش کردن یا یک متن ناقص

     6- توصیف یک تصویر و یا چند تصویر مربوط به هم.

     7- مقایسه بین دو یا چند تصویر

 3- مهارت خواندن  (Reading  )

    در تدریس  مهارت خواندن ، زبان آموزان ابتدا به صورت منظم با حروف الفبا آشنا می شوند. سپس

    با روش دیدن و گفتن (look and say  ) بیان کلمات را به عنوان یک واحد به طور شفاهی تمرین

    می کنند. خواندن کلمات جدید با روش  (listen  and  read  ) انجام می شود و معانی آن نیز به

    وسیله تصا ویر درک می شوند. تشخیص کلمات جدید و تسلط بر شکل نوشتاری آنها به وسیله

    تمرینات موجود در کتاب کار و به کارگیری جداول و غیره  تقویت می گردد. در گام بعدی به دانش

    آموزان کمک میگرد دتا بین حروف نوشته شده در یک کلمه وتلفظ آنها ارتباط برقرار کنند (phonics  ) .

     به تدریج زبان آموزان مهارت خواندن خود را با خواندن جملات کوتاه توسعه می دهند تا جایی که قادر  خواهند  بود تا متون خواندنی را خوانده و درک نمایند و به سئوالات آن پاسخ دهند.    

4- مهارت نوشتن (Writing  )

    از آنجایی که نگارش زبان فارسی با انگلیسی که یک زبان خارجی می باشد متفاوت است . لازم ا ست

     که دانش آموزان به  انجام یک سلسله فعالیت های که در اصطلاح  فعالیت های ” پیش نوشتاری“ گفته   میشود مبادرت ورزند. هدف از این نوع فعالیت ها ایجاد هماهنگی در کنترل حرکات دست و چشم ، رعایت فاصله وتمرین  و ممارست در حرکات روان و سریع قلم با خودکار جهت دست یابی به ریتم طبیعی نوشتن حروف درانگلیسی می باشد. مهارت دستخط  با حرکات ساده شروع شده و ابتدا با نمرین الگوهای حروف و سپس به نوشتن حروف بزرگ و کوچک ادامه می یابد . در نهایت به ارتباط  حروف با یکدیگر به شکل تقریبا سر هم     (semi – cursive  ) ختم می گردد . با انجام این کار دانش آموزان به یک دستخط زیبا ، واضح و  روان    دست   پیدا خواهد کرد. در مرحله بعد ، مهارت نوشتن از طریق انجام تمرینات در کتاب درسی و کتاب کار توسعه می یابد و در نهایت نوشتن کنترل شده  جملات و ساختارهای گرامری تدریس شده با نظارت معلم انجام می شود.

  

روش تدریس اصوات (Phonetics ):

  الف- مرحله معرفی (  Presentation )

    1- از دانش آموزان بخواهید کتاب هایشان را بسته و به شما گوش دهند.

    2- نوار قسمت مورد تدریس را روشن کرده و یا خود با صدای بلند کلمات را چند بار بخوانید.

  ب- مرحله تمرین (Practice )

   1- کلاس را به دو قسمت تقسیم کنید از یک گروه بخواهید بعد از شما تکرار کنند

     در حالی که گروه دیگر گوش میدهند. سپس نقش گروه ها را عوض کنید. بدین طریق فرصت برای تشخیص صوت جدید مهیا خواهد شد.

   2- از کل کلاس بخواهید بعد از شما تکرار کنند . تکرار انفرادی نیز بخواهید.

   3- کلماتی که دارای صوت جدید می باشند بر روی تخته سیاه نوشته و یا از دانش آموزان بخواهید به کتاب هایشان نگاه کرده و کلمات را بعد از شما تکرار کنند .

 ج- مرحله تولید(  Production )

   1- از دانش آموزان بخواهید کلمات را بصورت انفرادی تکرار کنند . تصحیح خطا های تلفظی توصیه می شود.

   2- مثال های بیشتری برای دانش آموزان ارائه دهید و از آنها بخواهید کلماتی که صوت مشابه دارند را در کتاب خود پیدا کنند.

 امکانات وب

  • قالب وبلاگ